Tekst, Obraz, Przestrzeń. Gajewski, Kaca, Nowakowski. Wrzesień - Listopad 2017

„TEKST – OBRAZ – PRZESTRZEŃ” to tytuł najnowszej wystawy, którą otworzyliśmy w muzeum 8 września.

 

Trzy słowa i trzech bohaterów:

Darek Kaca, Marek Gajewski, Radek Nowakowski.

Wszyscy trzej artyści zajmują się książką artystyczną. Na ekspozycji znajdują się 72 prace na temat tego, czym może być książka; jaką może zawierać treść i przyjmować formę. Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających jest możliwość bezpośredniego obcowania z pracami. W tym celu dla zwiedzających przygotowano białe rękawiczki. Zapraszamy na spotkanie z książką!

Poniżej zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wernisażu.

Wystawa prezentowana jest w ramach Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuki 2017 Miasto Gwiazd i czynna będzie do połowy listopada.

 

 

DARIUSZ  KACA

                Urodzony w 1960 w Kutnie. Obecnie z tytułem Profesora zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz kierownika Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej na Wydziale Grafiki i Malarstwa w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

                Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, rysunkiem i malarstwem.

                Prezentował prace na 32 wystawach indywidualnych oraz na ponad 250 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie nagradzany za twórczość w dziedzinie grafiki i książki artystycznej na międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursach.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Nauki Saksonii. 07.09 – 22.12.2000 Kaditzsch.

Uczestnik i stypendysta warsztatów drzeworytu japońskiego – Workshop Program for Japanese Woodblock Printmaking  w Nagasawie, Japonia. 11.09 - 14.12.2004.

Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Graficznej Impact 4 - Kontakt 

w Berlinie i Poznaniu – 2005, Impact 5 w Tallinie – 2007, Impact 6 w Bristolu – 2009 oraz Impact 8 w Dundee – 2013.

Stypendysta programu „Kultura Polska na świecie” Instytutu Adama Mickiewicza – 2013.

Udział w Ist Mokuhanga International Conference w Kioto, 6 – 12.06.2011 oraz

II  Mokuhanga International Conference w Tokio 10 –14.09.2014.

Pobyt rezydencjalny  w ramach odbioru nagrody przyznanej na 5th Festival Printmaking in Evora, 28.07 – 10.08.2011 Evora, Portugalia.

PRACE W ZBIORACH PUBLICZNYCH M.IN.:

                Biblioteki Narodowej w Warszawie, Tama Art University Museum w Tokio, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, Biblioteki Uniwersyteckiej w Stanford, CAA Printmaking Resourse Centre w Kuala Lumpur,  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki we Wrocławiu, Muzeum Regionalnego w Kutnie, The King St. Stephen Museum w Székesfehérvár, Florean Museum

w Carbunari, Vilnius Centre of Graphics w Wilnie, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Taller Galeria Fort w Cadaques, Silpakorn University Library w Bangkoku, Beijing Natural Culture Center w Pekinie, KAUS w Urbino, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  Muzeum Okręgowego im. J.Chełmońskiego w Bydgoszczy, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi - kolekcja Polska Książka Artystyczna z przełomu XX/XXI wieku. Museum of the Gallery of Drawings w Skopie, Musashino University Museum w Tokio, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Permament Collection R.F.Brush Gallery St. Lawrence University. Canton, USA oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

FRAGMENT TEKSTU  DARIUSZA LEŚNIKOWSKIEGO Z KATALOGU “GRAFICZNY OBRAZ NIEBA” .

GALERIA AMCOR, ŁÓDŹ 2012

                Natura rzeczywistości w pracach Dariusza Kacy, w jego grafikach, obiektach przestrzennych, rzeźbach czy w książce artystycznej nigdy nie jest zdefiniowana do końca, skończona, zamknięta i jednoznaczna. W jakimś sensie przystaje do takiej diagnozy i sposób, w jaki twórca potraktował, rzadki w jego twórczości, wizerunek człowieka. Kształt znalezionego drewnianego obiektu skłonił artystę do stworzenia wizji wielowymiarowego obrazu postaci ludzkiej (Odwrócony). Obiekt i wykonane przy jego użyciu druki składają się na wielopostaciowy, oraz przyjmujący wiele odcieni i barw, od szarości po czerń (i po czerwień!), portret jednego człowieka. Obiekt dialektyczny, na który składają się różne ,oblicza, tej samej formy, także zwraca naszą uwagę na znaczenie dopełniających się, odmiennych wartości, istotnych dla rozważań o dynamicznym aspekcie rzeczywistości

                Świat jest ukazywany w tej twórczości jak mitologiczny Uroboros, symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i jednoczenia przeciwieństw, wąż, który bez przerwy pożera samego siebie i z siebie się odradza. Pojawienie się tego motywu

w jednej z kompozycji stanowi dla nas ważną wskazówkę, która pozwala lepiej zrozumieć wizję świata zawartą zarówno w grafikach, jak i w obiektach przestrzennych, książkach artystycznych, rzeźbach czy instalacjach.

                Niektóre prace zostawiają szerokie pole do interpretacji. Intuicyjnie przeczuwalna całość nie bywa do końca jasna, nie jest oczywista, nie jest też całkiem wysławialna. W przestrzeni semantycznej dzieł Dariusza Kacy natrafiamy na liczne prześwity (w sensie dosłownym i przenośnym), furtki do metafizycznego wymiaru, w których właśnie bezsłownie (obrazowo niejednoznacznie) jawi się to, co niewyrażalne.

                Także w przestrzeni mitologicznej, którą nieraz przywołuje artysta, i która także projektuje wieczność, pobrzmiewa, niejasne (bo niedające się wysłowić) odczucie obecności Absolutu.

 

MAREK GAJEWSKI

                Urodzony w 1955 roku w Łodzi. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem

w 1983 roku. Maluje. Zajmuje się grafiką artystyczną i dyscyplinami pokrewnymi. Pisze. Jest autorem wielu unikatowych książek autorskich. Zajmuje się fotografią, nie tylko tradycyjną. Laureat jedenastu konkursów. Od 1983 roku miał ponad sto pięćdziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Japonii, Czechach, Bułgarii, USA, Szwecji, Norwegii, Holandii, Francji, Słowacji, Finlandii.

KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA, AUTORSKA, UNIKATOWA?

                To byt odrębny od życia potocznego, złożony z logicznie powiązanych ze sobą elementów.

                Wszystkie one podlegają ściśle określonym prawom wynikającym z założonej przez twórcę konstrukcji. Ta, stanowi wartość samą dla siebie, niekoniecznie tylko

w związku z przedstawianym tematem dzieła.

                Interesują mnie takie realizacje książek, w których możliwe jest obdarzanie uważnego widza wieloma poziomami znaczeń:

 - rozpoznawalnymi poprzez podobieństwo do rzeczywistości,

 - wyczuwalnymi uczuciowo lub rozumowo, pełnymi symboli i archetypów.

                Chcę, aby te światy, wzajemnie się dopełniając, tworzyły stale wzrastający ciąg zależności i znaczeń. Obszar ten będzie też zawsze określony ramami wyznaczonymi z jednej strony przez zdolności twórcy, z drugiej strony przez możliwości intelektualne i percepcyjne odbiorcy książki.

                To skończony, zamknięty świat, w którym elementy - literacki i plastyczny współdziałają na równi z fizycznością użytych w książce materiałów, a to, co jest najważniejsze, czyli przesłanie, jest możliwe do odczytania w rejonach gdzieś pomiędzy tymi elementami.

                To wielkie szczęście móc zajmować się taką książką.

KSIĄŻKA

                Zapach, szelest przekładanych stron, chropowatość powierzchni okładki, ciężar książki, sposób jej otwierania.

                Znajome atrybuty potrzebne mi, aby wtopić się w czas i magię księgi. Enklawa określona jej zawartością, przesłaniem oraz inteligencją i dociekliwością odbiorcy.

                Przeglądam karty książki. Wchodzę w przestrzeń „gęstą” znaczeniowo, wypełnioną tropami i informacjami. W czas potencjalnych, nieskończonych możliwości dziania się. Nie tak jak w życiu.

 

                Życie to chaos wypełniony nadziejami i wspomnieniami. Tylko tym. Przemijamy. To nasz cel i nasza droga. To nieskończony ciąg zdarzeń następujących jeden po drugim, nanizany na sznureczek naszego życia. Książki, które robimy, mogą być jednym ze sposobów na przerwanie tego sznureczka. Na zniszczenie czasu linearnego. Bo zawsze ratunkiem jest sztuka.

                Obszar wiecznego teraz.

                Stan naznaczony pięknem, metafizyką. Czas pełny dobrych treści.

                Takich do spożytkowania, aby czuć piękno, tworzyć je i rozdawać. Nie przemijać. Trwać.

 

                Zapach, szelest przekładanych stron, chropowatość powierzchni okładki, ciężar książki, sposób jej otwierania. Znajome atrybuty potrzebne czytelnikowi, by wtopić się w czas i magię księgi.   Nawet, jeśli ona nie posiada kartek, powstała

w komputerze, czy też stała się obiektem.

Duch pozostaje. I działa.

 

Wtedy już nie wiem.

Co jest mną?

Mięśnie, kręgosłup, krew?

Co jest książką?

Papier, tektura, farba?

Co jest światem?

Ja, książka?

 

Obcuj ze sztuką.

Czytaj i twórz książki.

Przeczytaną, możesz zamknąć i odłożyć na półkę.

To, co w niej było, jest w Tobie.

To, co w niej było, pozostało dla innych.

 

Czas książki niech trwa.

 

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa