Gabinet Pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w dniu 2 maja 1991 r. otworzyło nowy Oddział - Gabinet Pisarza Pawła Hulki - Laskowskiego, zlokalizowany w mieszkaniu robotniczym, które zajmował wraz z rodziną przez 30 lat. Otwarta ekspozycja stała się częścią obchodów 30 - lecia istnienia Muzeum i była długo oczekiwana przez wielu mieszkańców miasta. Za otwarcie Oddziału i przygotowanie w nim ekspozycji Muzeum Mazowsza Zachodniego Żyrardowie w roku 1992 otrzymało wyróżnienie w organizowanym przez Ministra Kultury i Sztuki Ogólnopolskim Konkursie "Na najciekawsze wydarzenie muzealne".

Paweł Hulka - Laskowski urodził się w Żyrardowie 25 czerwca 1881 r. w rodzinie czeskich ewangelików. Po ukończeniu studiów w Heidelbergu, od 1910 r. zamieszkał na stałe w Żyrardowie. Tutaj rozpoczął swoją bogatą działalność pisarską i społeczną. Prowadził wykłady i kursy dla robotników żyrardowskich, brał czynny udział w pracach Klubu Robotniczego i Stowarzyszenia Samokształcenie. W dwudziestoleciu międzywojennym, Paweł Hulka - Laskowski zainicjował szeroką kampanię prasową przeciwko bezrobociu i biedzie robotników Żyrardowa. Ten wybitny literat, publicysta i tłumacz przez większą część swojego życia związany był bezpośrednio z Żyrardowem. Do najważniejszych jego dzieł literackich o tematyce żyrardowskiej należą: "Mój Żyrardów" i "Księżyc nad Cieszynem". Tłumaczenia Pawła Hulki - Laskowskiego to utwory pisarzy czeskich, francuskich, angielskich i rosyjskich. Najbardziej znany przekład to "Przygody dobrego wojaka Szwejka" Jarosława Haška, "Podróże Guliwera" Jonatana Swifta oraz cykl powieści Jamesa F. Coopera.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa