Zbiory Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zgrupowane są w czterech działach:
historii, etnografii, ikonografii i sztuki.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa