Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego w fotografii 3D, marzec - maj

Ekspozycja Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego w fotografii 3D została otwarta 27 marca 2015 roku w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Na wystawie zaprezentowano ponad 30 wielkoformatowych fotografii starego Żyrardowa wykonanych w technologii 3D oraz liczne eksponaty obrazujące historię miasta i życie codzienne jego mieszkańców, a także wiele przedmiotów osobistych najsłynniejszego żyrardowianina pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946).

Wystawa Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego ukazywała skrawki wspomnień o mieście, w którym fundamentalną rolę pełniła fabryka wyrobów lnianych. Była to opowieść o ludziach, których poświęcenie, zaangażowanie i etos pracy wyniosły mazowiecką osadę przemysłową do rangi jednego z największych producentów tkanin lnianych na świecie. Była to również prezentacja fragmentów krajobrazu miejskiego, unikalnej architektury i układu urbanistycznego domów robotniczych, willi i kompleksu hal fabrycznych. a także subiektywna relacja z codziennych zajęć w pracy i w czasie wolnym, dokumentacja działalności społecznej oraz wydarzeń przełomowych w historii Żyrardowa i w życiu jego mieszkańców.

Narracja ekspozycji została zaczerpnięta z prozy wybitnego żyrardowianina - publicysty, tłumacza i społecznika, który zasłynął z przekładu Przygód dobrego wojaka Szwejka, Jaroslava Haška oraz z licznych artykułów publikowanych w wydawnictwach literacko-artystycznych i ewangelickich tj. "Myśl Niepodległa", "Bluszcz", "Sfinks", "Jednota", "Głos Ewangeliczny" i "Nowe Drogi". Cytaty zostały wybrane z jego autobiograficznej książki Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza i tak przyporządkowane do zdjęć, aby można było spojrzeć na dawne miasto oczami pisarza.

Kurator wystawy: Justyna Żak

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa