"Wędrowali z nami" - 50 lat oddziału PTTK w Żyrardowie

KALENDARIUM   PTTK  W  ŻYRARDOWIE

maj – czerwiec 1956  powstają koła PTTK:

                                 1.Koło PTTK przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego

                                 2.Koło PTTK przy Zakładach Pończoszniczych

                                 3.Koło Terenowe  PTTK.

          Organizowane są rajdy narciarskie i „Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność”

 

28 kwietnia 1962 powołano Oddział PTTK w Żyrardowie.

           Zjazd założycielski odbył się w lokalu Koła Terenowego przy ul. Służba Polsce

            / obecnie ul. Bankowa /

1962 Oddział PTTK otrzymał lokal przy ul. Bohaterów Warszawy 26.

           Zakupiono autokar i utworzono bibliotekę krajoznawczą

          

1963 zarejestrowano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego BORT.

           Po raz pierwszy zorganizowano rajd „Szlakiem księżycowych cieni”

 

1964 odbył się kurs żeglarski i kajakowy

 

1966  zorganizowano I kurs przewodnicki , odbył się II Zjazd Oddziału 17.04,

            powołano Komisje Turystyki Kwalifikowanej: górską, nizinną, narciarską,

           kolarską, motorową, żeglarską, kajakową i krajoznawczą z podkomisjami

           ochrony zabytków i przyrody

        

1967  powołano punkt Informacji Turystycznej

1968  zorganizowano rajd „Śladami rewolucjonistów”

1969  III Zjazd Oddziału 11.03

1970  odbył się X jubileuszowy rajd narciarski „Białym Śladem Przez

           Puszczańskie Ostępy” 22.02

1971  Oddział PTTK w Żyrardowie liczy 2922  członków zrzeszonych w 21 kołach.

           Udział w Międzynarodowym Zlocie Turystów w Czechosłowacji.

           Zorganizowano II kurs przewodników zakładowych PTTK, którego

           kierownikiem był Mieczysław Michalicki.

          19 czerwca 1971 w Osiedlowym Domu Kultury odbył się jubileusz XV- lecia

           PTTK, na którym wręczono władzom Oddziału PTTK w Żyrardowie  sztandar

1972  IV Zjazd Oddziału 13.04

1963-74 w siedzibie Zarządu Oddziału PTTK  przy ul. Bohaterów Warszawy 26

           odbywały się wyjazdowe sesje Prezydium Okręgu Mazowieckiego PTTK

1974  udział w Międzynarodowym Zlocie Turystów w Czechosłowacji,

           V Zjazd Oddziału 29.03

1975  Żyrardów znalazł się w województwie skierniewickim

1976  VI Zjazd Oddziału 13.12. Na skutek choroby prezesa funkcję tę objął Kazimierz Werbicki

 

1977  6 stycznia zmarł Honorowy Prezes Oddziału PTTK – Mieczysław Michalicki.

            Po raz pierwszy zorganizowano rajd „Powitanie wiosny”, eliminacje rejonowe

            Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej oraz

            4 etapowe Wojewódzkie Zawody na Orientację

1978  zorganizowano III kurs przewodnicki, którego kierownikiem był Walerian

           Myszyński. Powołano Komisję Młodzieżową

          

1980 zorganizowano  po raz pierwszy Barbórkowe Marsze na Orientację w Puszczy

           Bolimowskiej

1981  VII Zjazd Oddziału 17.02.

           Prezesem Oddziału PTTK w Żyrardowie została Jadwiga Michalicka.

           Oddział PTTK w Żyrardowie liczy 2001 członków  zrzeszonych w 20 kołach.

           Po raz pierwszy zorganizowano akcję „Czysty las”

13 grudnia 1981  zawieszono działalność Oddziału , wszystkich kół oraz BORT,

           sprzedano autokar

1982  po raz pierwszy odbył się Rajd Mikołajkowy w Górach Świętokrzyskich

1983  po raz pierwszy w okresie letnim zorganizowano Młodzieżową Szkołę

           Turystyki PTTK. 19.10 Oddział uzyskał osobowość prawną

           

1984 po raz pierwszy zorganizowano rajdy historyczne „Szlakiem powstania

          styczniowego” oraz „Szlakiem powstania listopadowego”,

          zainicjowano konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”.

          Klub PTTK „Koliber” zajął VIII miejsce w Polsce w I Ogólnopolskim

          Konkursie  ZG PTTK „ O proporzec najlepszego koła-klubu PTTK”

1985  VIII Zjazd Oddziału 16.02.

           Zorganizowano IV kurs przewodnicki, którego kierownikiem był Grzegorz

           Dubielecki.

           W Osiedlowym Domu Kultury odbył się Jubileusz XXXV- lecia PTTK.

           Sztandar Oddziału został udekorowany Złotą Honorową Odznaką PTTK.

           I miejsce i nagrodę publiczności zdobył Cezary Jackowski  w XIV Konkursie

           Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu Dobrzyniu.

           Po raz pierwszy zorganizowano rajd „Szlakiem zabytków Żyrardowa i okolic”

1986  po raz pierwszy przeprowadzono akcję „Czyste góry”, „Przewodnicy dzieciom”

          „Zima z PTTK, „Młodzież na morzu”

1987 Koło Przewodników Terenowych PTTK obchodziło XX lecie i otrzymało dyplom

           ZG PTTK.

           Po raz pierwszy zorganizowano sejmik krajoznawczy „Pałace i dworki”

1988  po raz pierwszy odbył się wiosenny i jesienny zlot SKKT PTTK.

           Klub PTTK „Koliber” ŻSM zajął II miejsce w Polsce  w V Ogólnopolskim

           Konkursie  ZG PTTK „ O proporzec najlepszego koła-klubu PTTK”

1989  IX Zjazd Oddziału 11.02.

           Prezesem Oddziału PTTK w Żyrardowie został Jerzy Kwaczyński

           Jadwiga Michalicka otrzymała godność Członka Honorowego PTTK.

           Zorganizowano V kurs przewodnicki, którego  kierownikiem był Walerian

           Myszyński.

           Klub PTTK „Koliber” ŻSM został wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką

           PTTK.

           Likwidacja sprzętu turystycznego i przeniesienie  biura Oddziału do nowego lokalu przy ul. Limanowskiego 54

1990  Klub PTTK „Belferek” przy ZSZ otrzymał dyplom i nagrodę Komitetu ds.

           Młodzieży i Kultury Fizycznej za zajęcie II miejsca w konkursie „O zdrowie

           i sprawność załogi”

1991  Koło Przewodników Terenowych PTTK obchodziło XXV lecie.

           Urszula Karpińska  zdobyła II miejsce w XX Konkursie

           Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu Dobrzyniu

1992  zorganizowano VI kurs przewodnicki, którego kierownikiem był Jerzy

          Kwaczyński.

          Wiesława Marciniak zdobyła II miejsce w XXI Konkursie

          Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu Dobrzyniu.

          4 września  zmarł wiceprezes ZO, przewodnik i krajoznawca Henryk

          Cegliński.

          20 grudnia  zmarła założycielka PTTK w Żyrardowie, Członek Honorowy

          PTTK, prezes Oddziału PTTK w Żyrardowie Jadwiga Michalicka

1993  X Zjazd Oddziału PTTK 09.01.

           We wrześniu Oddział przeniósł się do Miejskiego Domu Kultury Plac Wolności

           3/obecnie  Centrum Kultury Plac Jana Pawła II 3/.

           Jolanta Czapiga została członkiem Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK

1994 zorganizowano VII kurs przewodnicki, którego kierownikiem był Jerzy

           Kwaczyński.

           Złotą Honorową Odznaką PTTK wyróżniono Koło Terenowe PTTK i SKKT

          „Wędrusie” przy  ZSZ w Żyrardowie.

           Koło Terenowe zaczęło organizować Noworoczne spotkania PTTK

           i „Turystyczne jajeczko”

1995 7 września zmarła tragicznie w Tatrach w czasie XIII Ogólnopolskiego Rajdu

           Górskiego Przewodników PTTK Krystyna Lis.

           Zorganizowano VIII kurs przewodnicki, którego kierownikiem była Wiesława

           Marciniak

1996 zorganizowano I kurs pilotów wycieczek zagranicznych, którego kierownikiem

           był Jerzy Kwaczyński

1997 XI Zjazd Oddziału PTTK 05.04.

          Oddział PTTK w Żyrardowie   zorganizował finał IV Ogólnopolskiego

          Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

          Wspólnie z Dyrekcją Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono IX kurs przewodników, którego kierownikiem był Jerzy Kwaczyński.

          Zorganizowano II kurs pilotów wycieczek zagranicznych, którego kierownikiem

          był Jerzy Kwaczyński.

          Powołano drugie Koło przewodników terenowych i pilotów wycieczek

          zagranicznych PTTK „Belferek”.

          Powstaje strona internetowa żyrardowskiego PTTK

1998 Oddział został laureatem IV edycji konkursu „Przebiśnieg” organizowanego

           przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.

           Oddział PTTK przystępuje do Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej.

           Zorganizowano III kurs pilotów wycieczek zagranicznych, którego

           kierownikiem  był Jerzy Kwaczyński.

           Wspólnie z Muzeum Okręgowym w Żyrardowie i Domem Pracy Twórczej

           zorganizowano w Radziejowicach seminarium „Ochrona krajobrazu

           kulturowego w powiecie żyrardowskim”

1999 Nadzwyczajny Zjazd Oddziału 24.03. /zmiany statutu i wybór Sądu

           Koleżeńskiego/.

          Od1 kwietnia siedzibą  biura Oddziału był internat ZSZ ul. Piaskowa 21/23 .

          24 kwietnia w wieku 92 lat zmarł współzałożyciel PTTK, przewodnik,

          przodownik Walerian Myszyński 

2000 zorganizowano IV kurs pilotów wycieczek zagranicznych, którego  

          kierownikiem był Jerzy Kwaczyński.

          Odbył się II Wojewódzki Zlot Instruktorów Krajoznawstwa. Kierownikiem

          Zlotu była Anna Głowinkowska.

          Aleksander Puchała zdobył  I miejsce w finale I Ogólnopolskiego Konkursu

          Krasomówczego Szkół Gimnazjalnych w Legnicy/PG nr 1/

2001 XIII Zjazd Oddziału 28.03.

           Godność Honorowego Członka Oddziału PTTK w Żyrardowie na Zjeździe

          Oddziału  otrzymali:

          Jerzy Kwaczyński, Irena Petasz i Kazimierz Werbicki,

          Jolanta Czapiga została sekretarzem Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK,

          Anna Głowinkowska została członkiem  Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

          Katarzyna Knapska została sekretarzem Rady Programowej ds. Młodzieży

          Szkolnej ZG PTTK

          Jerzy Kwaczyński został  wiceprzewodniczącym Rady Programowej

          ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

          SKKT przy Szkole Podstawowej nr 7 i HKT :Tramp ZSZ w Żyrardowie

          wyróżniono  Srebrną Honorową Odznakę PTTK.

          Udział w imprezach związanych z Rokiem Pawła Hulki - Laskowskiego

2002 6 czerwca zmarł Kazimierz Werbicki, wieloletni prezes Oddziału

           i przewodniczący  Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

           Udział w spotkaniu na szczytach z okazji Międzynarodowego Roku Gór.

           SKKT PTTK Łaziki” ZSZ SOW wyróżniono Srebrną Odznaką Honorową PTTK

2003 Aleksander Puchała zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie

           Krasomówczym Szkół Ponadgimnazjalnych w Golubiu –Dobrzyniu/LO/.

           Uczestnictwo w akcji „Spotkanie u źródeł rzek”

2004 udział w imprezach „Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach” oraz

           z okazji „Roku Schronisk Górskich PTTK”

2005 uczestnictwo w Ogólnopolskiej Akcji „Sadzimy Las”,

           SKKT przy PG nr1 zajął I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu

           „Najlepszy SKKT”

2006  Agata Hankiewicz i Piotr Wierzbicki zajęli I miejsce w Ogólnopolskim

           Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” .

           Ksenia Gąsiorowska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie

           Krasomówczym Szkół Ponadgimnazjalnych w Golubiu-Dobrzyniu.

           Obchody 100 lecia  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

2007  udział  w imprezach związanych z Rokiem Szlaków Turystycznych w PTTK

.     Andrzej Bożecki– I miejsce w konkursie fotograficznym  i Michał Mela

      – wyróżnienie w konkursie  plastycznym.

           Zdobycie przez MSKKT „Wędrusie” ZS nr 1 w Żyrardowie (opiekun:

           Jerzy  Kwaczyński) wyróżnienia w finale V Ogólnopolskiego Konkursu

           MEN na najlepszy obóz wędrowny „Szlakiem Szkolnych Schronisk

           Młodzieżowych”

2008  uczestnictwo  w imprezach związanych z Rokiem Przyrody w PTTK.

      Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Jadwidze  i Mieczysławowi

      Michalickim w kaplicy PTTK w kościele MBWW  w Warszawie

      na Chomiczówce w dniu 6 kwietnia.

      Współpraca z Wydziałem Promocji UM  w Żyrardowie przy realizacji  trasy turystycznej po XIX wiecznej osadzie fabrycznej sfinansowanej przez Marszałka województwa mazowieckiego

2009 - 2011 udział  w imprezach związanych z Rokiem Dzieci i Młodzieży , Rokiem Turystyki Wodnej , Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa