Rotmistrz Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz

Rotmistrz Witold Pilecki to żołnierz niezłomny. BÓG – HONOR – OJCZYZNA  to wartości, którym był wierny do końca życia. Przez osiem lat prowadził heroiczną walkę, najpierw z okupantem niemieckim, a później radzieckim. Źródłem jego siły i wielkości było całkowite oddanie się Polsce. Profesor Michael Foot zaliczył rtm. Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi walczących w ruchu oporu podczas II wojny światowej. We wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się aresztować Niemcom by stać się więźniem KL Auschwitz, następnie uciekł z obozu i pracował w konspiracji, uczestniczył czynnie w Powstaniu Warszawskim. Po 1945 roku zorganizował siatkę wywiadowczą, której celem było pozyskiwanie tajnych  informacji o działalności NKWD i UB, działalność ta wymagała niezwykłej odwagi i poświęcenia. Rotmistrz Witold Pilecki był człowiekiem, któremu sens życia nadawały wiara, wolność i patriotyzm.

 

Raport z życia bohatera.

 

Imię : Witold

Nazwisko: Pilecki

Data urodzenia: 13 maj 1901 r.

Miejsce urodzenia: Ołyniec, pólnocna Rosja

Największa miłość: Ojczyzna

 

1918 – Młody Witold wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej.

styczeń 1919  -  Ochotnik Pilecki przyłącza się do oddziału kawalerii Samoobrony Wileńskiej. Bierze udział we wszystkich ważniejszych bitwach tego oddziału.

sierpień 1920 - Dołącza do 211. ochotniczego pułku ułanów nadniemeńskich.

sierpień 1939  – Oficer Pilecki organizuje punkt mobilizacyjny 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy.

wrzesień 1939 - Ppor. Pilecki dowodzi szwadronem ułanów lidzkich. Po kampanii wrześniowej przechodzi do konspiracji, działając w Tajnej Armii Polski.

wrzesień 1940 -  Celowo dostaje się do łapanki na warszawskim Żoliborzu, zostaje aresztowany pod fałszywym nazwiskiem Tomasz Serafiński, wraz z transportem dociera do KL Auschwitz.

październik 1940 – Więzień Serafiński [Pilecki] przesyła z KL Auschwitz pierwszą wiadomość do gen. „Grota”. Organizuje w obozie konspiracyjny Związek Organizacji Wojskowej.

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943- Witold Pilecki ucieka z obozu KL Auschwitz.

sierpień 1944 -Witold Pilecki walczy w Powstaniu Warszawskim. Broniona przez niego reduta powstańcza na Woli, nigdy nie została zdobyta.

lipiec 1945  - Dostaje od gen. Andersa zadanie zorganizowania siatki wywiadowczej na terenie Polski. Przyystępuje do wykonania rozkazu, przesyła raporty o NKWD i UB do Włoch.

maj 1947 – Rotmistrz Pilecki zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Śledztwo należało do wyjątkowo okrutnych.

marzec 1948 - W Sądzie Rejonowym w Warszawie  rozpoczyna się proces Witloda Pileckiego. Wraz z nimi sądzeni są: Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański, Ryszard Jamont-Krzywicki, Maksymilian Kaucki, Jerzy Nowakowski, Witold Różycki, Makary Sieradzki. Oskarżycielem był mjr Czesław Łapiński, przewodniczącym składu sędziowskiego ppłk Jan Hryckowian, członkowie składu sędziowskiego : kpt. Józef Badecki i kpt. Stefan Nowacki. Zostaje ogłoszony wyrok : rtm. Witold Pilecki, Maria Szelągowska i Tadeusz Płużański zostali skazani na karę śmierci, Makary Sieradzki na dożywocie, pozostali na długoletnie więzienie. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski wobec rtm. Witloda Pileckiego.

25 maja 1948r o godz. 21.30  w więzieniu na ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie wykonano wyrok. Katem był  st. sierż. Piotr Śmietański.

Lipiec 2006  - Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie rtm. Witolda Pileckiego Orderem Orła Białego.

maj 2008 - Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polakom postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa