Fałszerstwo pieniędzy

 Żyrardów jako jeden z ośrodków elementu przestępnego, ma swoich specjalistów w każdej dziedzinie zbrodni i występku. W kolejności, muszę podać również i likwidację bandy zajmującej się fałszerstwem pieniędzy.

W roku 1925. Żyrardów i sąsiednie miasta jak Mszczonów, Grodzisk, Wiskitki i inne zostały zarzucone fałszywemi 50-cio groszówkami.

Po dość długiem a uciążliwem dochodzeniu, st. posterunkowy Romanowski Jan, ze stanu Komisarjatu P.P. W Żyrardowie, zebrał dostateczne materjały, które posłużyły do likwidacji bandy. Fałszerze zainstalowali się na krańcach Żyrardowa, w niedużej izdebce zamieszkałej przez Adama W., lat 50, z zawodu stolarza, kilkakrotnie karanego przez sądy rosyjskie za fałszowanie srebrnych 20 kopiejówek.

W pracy tej pomagała jemu, kochanka jego Marjanna Sz., lat 36, handlarka nabiałem, oraz syn jego, Stanisław W. , chłopiec lat 16.

Ustalono także, że Marjanna Sz. jak i Adam W. utrzymywali stały kontakt z niejakim Władysławem Z. Właścicielem sklepu rzeźniczego w Mszczonowie, oraz z jego żoną Heleną Z.

Udowodniono tym ostatnim, iż w czasie zakupów mięsa i nabiału lub wydając reszty w sklepie, posługiwano się fałszewemi 50-cio groszówkami.

Banda wyrabiała 400 sztuk dziennie, zarabiając po 50zł złotych. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, wszyscy zostali skazani na ciężkie więzienie od lat 8-miu do 3-ch.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa