Nagrody i wyróżnienia Zakładów Żyrardowskich.

Żyrardów w latach swojej świetności brał udział w konkursach, pokazach swoich wyrobów, za które zdobywał liczne nagrody, to sprawiło, że o Żyrardowie usłyszał cały świat. Zakłady w Żyrardowie otrzymywały nagrody w międzynarodowych wystawach.

Zakładom żyrardowskim na przestrzeni lat przyznano aż 24 medale m.in. w Warszawie w roku: 1838, 1841 i 1857, Moskwie w roku 1843 i 1865, w Londynie w roku: 1862 - wielki medal „Honoris Causa”, Wiedniu w roku 1873 - dyplom i medal za postęp, w Filadelfii w roku 1876, w Rydze, w 1883 Amsterdamie, Antwerpii w 1885 roku oraz najważniejsze wyróżnienie, zdobycie nagrody „Grand Prix” w Paryżu w roku 1900.

(źródło: „Żyrardów 1829-1945” Praca zbiorowa po redakcją naukową Ireny Pietrzak- Pawłowskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1980)

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa