Żyrardów 100 lat temu…

Jak wyglądała fabryka , miasto i jak żyło się jego mieszkańcom w roku otrzymania praw miejskich opowiada wystawa „Zniszczenia i odbudowa . Zakłady Żyrardowskie 1915-1923” w naszym muzeum. Kanwą tej wystawy jest unikatowy eksponat ze zbiorów muzeum a mianowicie Album fotografii zniszczeń zakładów w czasie I wojny światowej. Zawiera on 111 zdjęć wykonanych w 1915 roku , przedstawiających stan poszczególnych budynków i wydziałów fabryki po ich wysadzeniu w powietrze przez wycofujące się wojska rosyjskie w nocy z 16 na 17 lipca 1915roku.

 

Widoki są porażające...Najważniejsze obiekty zostały praktycznie zrównane z ziemią lub zniszczone do stopnia niemożności ich dalszego funkcjonowania. W zgliszcza i stosy gruzu zamieniły się budynki centrali, tkalni, starej i nowej przędzalni, bielnik. W drugiej połowie 1915 roku Żyrardów dostał się pod okupację niemiecką. I to właśnie na mocy rozporządzenia władz niemieckich dotychczasowa gmina otrzymała prawa miejskie w 1916 roku. W obszar miasta Żyrardowa weszła osada fabryczna oraz Ruda Guzowska, Podlas, Teklinów. Pod koniec 1916 roku udało się uruchomić roszarnię i inne części zakładów, w których zatrudniono około 500 osób, przeważnie kobiet. Po odzyskaniu niepodległości fabryka i miasto w bardzo szybkim tempie budziło się do nowego życia...

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa