Konkurs plastyczny

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem plastycznym o Tradycjach bożonarodzeniowych i noworocznych!
Termin składania prac 06/01/2024. 

 

Konkursu Plastycznego ,,Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne''

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie – Instytucja Kultury Powiatu Żyrardowskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym „Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne”.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia lub Nowego Roku. Technika wykonania dowolna w 2d. Praca nie może zawierać elementów przestrzennych.

Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych. Przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne. Termin dostarczenia prac upływa 6 stycznia 2024.

Adres do wysyłki:
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Ul. Karola Dittricha 1

96-300 Żyrardów

z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje’’

Patronat honorowy nad konkursem – Krzysztof Dziwisz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego

REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNEGO ,,TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE’’

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego w trzech kategoriach:
I kategoria - przedszkola,
II kategoria - uczniowie klas I - IV,
III kategoria - uczniowie klas V-VIII,

2. Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności kreatywnych i manualnych

- pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Bożym Narodzeniem
- pielęgnowanie tradycji świątecznych

3. Warunki udziału w konkursie:
- każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej.
Praca nie może zawierać żadnych elementów przestrzennych.
- praca powinna być związana z symboliką świąteczną, dawnymi obrzędami i tradycjami
- format pracy do A3
- nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
- nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie wraz
z wydrukowanymi i uzupełnionymi załącznikami,
- wydrukowanie lub przepisanie i czytelne uzupełnienie metryczki oraz naklejenie jej na odwrocie pracy.

5. Termin dostarczenia prac upływa 6.01.2024

 

Adres do wysyłki i dostarczania prac:

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Ul. Karola Dittricha 1

96-300 Żyrardów

z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje bożonarodzeniowe’’

 

6. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora dokona oceny prac w trzech kategoriach:
I kategoria – przedszkola,
II kategoria - uczniowie klas I – IV SP,
III kategoria - uczniowie klas V-VIII SP.

Komisja konkursowa odbędzie się 09.01.2024 oceni ona i wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody. Skontaktujemy się z placówkami opiekuńczymi lub autorami wybranych prac telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 12 stycznia w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 1 w Żyrardowie.
Uwaga! Termin może ulec zmianie.

7. Kryteria oceny prac:
- estetyka,
- zgodność z tematem,
- oryginalność,


8. Każdy uczestnik oświadcza, iż jest autorem i posiada prawa autorskie do pracy, którą zgłasza
w konkursie oraz, że nie narusza on praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

9. Prace konkursowe można odebrać po zakończeniu konkursu w siedzibie naszego Muzeum,
nie wcześniej niż tydzień po jego rozstrzygnięciu i nie później niż po upływie miesiąca.
Po tym czasie prace przechodzą na własność Muzeum.

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa