Zaproszenie do udziału w konkursie

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych serdecznie zapraszamy uczniów szkół Powiatu Żyrardowskiego do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Starosty Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza. Na prace czekamy do 10.03.2022 (do czwartku do godz. 16.00) w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 14.03.2022 roku (w poniedziałek) w siedzibie Muzeum, ul. Karola Dittricha 1. o godz. 10.00. Na stronie Muzeum www.muzeumzyrardow.pl dostępny regulamin konkursu. Na wszystkie pytania związane z konkursem i nie tylko, chętnie odpowiemy tel. 46 855 33 13

 

Regulamin konkursu plastycznego o Żołnierzach Wyklętych

1. Cele konkursu:

- zainteresowanie młodego pokolenia walką powojennego polskiego podziemia niepodległościowego;

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii;

- zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków po roku 1945, kultywowanie postaw, wartości, ideałów żołnierzy powojennego polskiego podziemia niepodległościowego;

- zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia badań nad powojenną historią swojej rodziny, środowiskiem związanym z miejscem zamieszkania;

- zapoznanie uczniów z problematyką Żołnierzy Wyklętych

2. Organizatorzy konkursu:

- Powiat Żyrardowski

- Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

3. Uczestnicy konkursu

- uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu żyrardowskiego, podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa - uczniowie w wieku 10-12 lat
II kategoria wiekowa - uczniowie w wieku 13-15 lat
III kategoria wiekowa - uczniowie w wieku 16-19 lat

4. Organizacja konkursu

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej (dowolną metodą) o tematyce związanej z Żołnierzami Wyklętymi i dostarczeniu jej do Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie do 10.03.2022 r.
do godz. 16.00. Następnego dnia zbierze się komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców i laureatów.
Prace muszą powstać w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac nie należy oprawiać ani podklejać). 14.03.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie muzeum organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu
a następnie wręczą nagrody. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej do Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie.

5. Nagrody

Nagrody w konkursie fundują organizatorzy.  

6. Uwagi końcowe

W związku ze szczególną sytuacją w okresie pandemii na wręczenie nagród zaproszeni zostaną
nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie.
Prosimy o dostarczenie prac do 10.03.2022 r. do siedziby Muzeum przy ul. Karola Dittricha 1.
Kontakt i odpowiedzi na pytania: tel. (46) 855 33 13, e-mail:
muzeum@muzeumzyrardow.pl

Jako inspirację dla uczestników i opiekunów polecam materiały edukacyjne i opracowania poświęcone Żołnierzom Wyklętym - zamieszczone na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Adresy poniżej:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa