Ostatnie spotkanie Rady Mmzeum

We wtorek 18 stycznia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Muzeum powołanej na lata 2017 - 2021. Członkowie Rady pod przewodnictwem Ryszarda Wojtkowskiego, Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych regularnie spotykali się w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Rada Muzeum Zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok oraz plany muzeum na 2022 rok. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również, Krzysztof Dziwisz Starosta Powiatu Żyrardowskiego oraz Anna Smolarek Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Po podsumowaniu działalności Rady przez przewodniczącego Starosta podziękował członkom rady za ich zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa