Sowiecka inwazja na Polskę

17 września 1939 roku wschodnie granice II Rzeczpospolitej przekroczyły oddziały Armii Czerwonej. Napadając na Polskę, Sowieci zrealizowali postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. 22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się parada zwycięstwa. Obok żołnierzy Wehrmachtu z jednostek dowodzonych przez gen. Heinza Guderiana defilowali bojcy z Czerwonej Armii pod dowództwem kombryga Siemiona Kriwoszeina. Wspólnie, obydwie sojusznicze armie ostrzelały broniącą się do 26 września polską załogę Twierdzy Brzeskiej. Wkrótce po defiladzie w Brześciu dokonano korekty granic pomiędzy III Rzeszą a Rosją Sowiecką, Niemcy wzięli pod okupację 49 proc. powierzchni II Rzeczpospolitej a Sowieci 51 proc. Na podstawie tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow (podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r.) obydwie strony dokonały wymiany więźniów i zawarły porozumienie o współpracy gospodarczej oraz współpracy Gestapo z NKWD skierowane przeciwko ludności okupowanej Polski.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa