Konkurs plastyczny

 Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym promującym wiedzę o Żołnierzach Wyklętych :) 

Termin składania prac to 09.03.2023. Przewidujemy ciekawe nagrody! 

 

Regulamin konkursu plastycznego o Żołnierzach Wyklętych

1. Cele konkursu:

- zainteresowanie młodego pokolenia walką powojennego polskiego podziemia niepodległościowego;

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii;

- zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków po roku 1945, kultywowanie postaw, wartości, ideałów żołnierzy powojennego polskiego podziemia niepodległościowego;

- zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia badań nad powojenną historią swojej rodziny, środowiskiem związanym z miejscem zamieszkania;

- zapoznanie uczniów z problematyką Żołnierzy Wyklętych

2. Organizatorzy konkursu:

- Powiat Żyrardowski

- Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

3. Uczestnicy konkursu

- uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu żyrardowskiego, podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa - uczniowie w wieku 10-12 lat

II kategoria wiekowa - uczniowie w wieku 13-15 lat

III kategoria wiekowa - uczniowie w wieku 16-19 lat

4. Organizacja konkursu

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej (dowolną metodą) o tematyce związanej z Żołnierzami Wyklętymi
i dostarczeniu jej do Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie do 09.03.2023 r. do godz. 16.00.

Prace muszą powstać w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac nie należy oprawiać ani podklejać). 10.03.2023 r. w siedzibie muzeum organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu a następnie wręczą nagrody.

5. Nagrody

Nagrody w konkursie fundują organizatorzy.

6. Uwagi końcowe

Na wręczenie nagród zaproszeni zostaną nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie.

Prosimy o dostarczenie prac do 09.03.2023 r. do siedziby Muzeum przy ul. Karola Dittricha 1.

Kontakt i odpowiedzi na pytania: tel. (46) 855 33 13, e-mail: muzeum@muzeumzyrardow.pl

Nienagrodzone prace można odebrać w siedzibie muzeum do miesiąca po rozstrzygnięciu.

 

Jako inspirację dla uczestników i opiekunów polecam materiały edukacyjne i opracowania poświęcone Żołnierzom Wyklętym - zamieszczone na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Adresy poniżej:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa