Konkurs plastyczny

Przypominamy o konkursie plastycznym "Moja Przygoda w Muzeum" 😊 Jeszcze przez dwa tygodnie można składać prace. Poniżej regulamin

Moja Przygoda w Muzeum
44. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
„Wokół Mikołaja Kopernika w 550 rocznicę urodzin”
Regulamin 2023 r.
Powiatowy etap Konkursu organizuje Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.
Praca powinna być związana tematycznie z postacią Mikołaja Kopernika lub ze zbiorami muzeów poświęconych słynnemu astronomowi.
Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.
Akceptowane prace:
• prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
• formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
• grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4)
 
Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje oraz zgody rodziców i opiekunów (metryczka do pobrania na stronie Muzeum, w zakładce Moja Przygoda w Muzeum):
• pełne imię i nazwisko autora pracy
• dokładny wiek autora pracy
• tytuł pracy
• nazwę i adres szkoły bądź instytucji
• pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego
UWAGA!
Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!
Powiatowy przegląd nadesłanych w ramach Projektu prac odbywa się na początku czerwca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury) przyznają nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).
Prace należy dostarczyć do 7 czerwca 2023 roku na adres:
MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO W ŻYRARDOWIE
ul. Dittricha 1
96 – 300 ŻYRARDÓW
tel. (046) 854 81 80, 855 33 13
www.muzeumzyrardow.pl
Uwagi organizatora:
• nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
• prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
• prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;
• zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa