Król Jan III Sobieski w Puszczy Mariańskiej.

.Jutro obchodzimy 340 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Bitwa stoczona między chrześcijańskimi wojskami polsko-cesarskimi pod wodzą króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy zakończyła się klęską Osmanów. Zwycięska odsiecz Wiednia spowodowała, że Imperium Osmańskie przestało stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy, przeszło do defensywy i nigdy nie wróciło do dawnej świetności. Warto przypomnieć, że postać króla Jana III Sobieskiego jest związana z miejscowością będącą częścią Powiatu Żyrardowskiego - Puszczą Mariańską.

Tradycja przekazuje, iż Jan III Sobieski odwiedzał Puszczę, zwaną dawniej Korabiewską, jeszcze jako hetman wielki koronny, że uczynił Ojca Stanisaława Papczyńskiego spowiednikiem i powiernikiem. Dnia 10 sierpnia 1683 król Jan III Sobieski w drodze do Wiednia zatrzymał się w tutejszym klasztorze – Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Według przekazywanej opowieści, władcy śpiącemu pod przyklasztorną lipą, przyśniła się Matka Boża, zwiastując zwycięstwo. Dla ostatecznego, triumfu słońce miało świecić o godzinę dłużej. W miejscu, w którym rosła lipa, pod którą królowi miało przyśnić się zwycięstwo wiedeńskie, wzniesiono w 1933 roku pomnik ku czci Króla. Po wiktorii pod Wiedniem Król miał ponownie tu przebywać o czym świadczą dary pozostawione w drodze powrotnej m.in.: czaprak turecki.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa