Panorama Żyrardowa z 1899 r.

Unikatowym eksponatem jest Panorama Żyrardowa z 1899 r. ukazująca osadę fabryczną podzieloną na kwartały zgodnie z ówczesnymi tendencjami architektonicznymi. Przekazana została do Muzeum w roku 1969 przez Zakłady Przemysłu Lniarskiego. Panorama o długości 367 cm i wysokości 140 cm wykonana została na zamówienie właścicieli zakładów w celu uświetnienia stoiska żyrardowskiego na światowej wystawie w Paryżu, która odbyła się w roku 1900. Panorama sygnowana "Eckert Pflug, Kunstverlag Leipzig - Munchen" przedstawia ogólny widok miasta w rzucie perspektywicznym. Poniżej umieszczone są w pięciu ujęciach (dwa prostokąty, koło, romb i owal) i powiększeniu ważniejsze obiekty osady fabrycznej Żyrardów, tj. kantor , szpital, ochronka, szkoły fabryczne oraz fragment fabryki Rozbudowany sztafaż - wozy, dorożki, piesi, konie, musztra i żniwiarze na polach. Akwarela oprawiona jest w passe - partout i drewniane ramy z metalowymi elementami zdobień. Umieszczona w hollu Muzeum panorama jest najczęściej podziwianym i dokładnie analizowanym eksponatem. Pozwala ona wszystkim zwiedzającym poznać kształt urbanistyczny miasta z końca XIX w. i porównać go z dzisiejszą zabudową Żyrardowa.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa