Ikona. Słowo - Droga - Modlitwa.

 

Ekspozycja IKONA. SŁOWO – DROGA – MODLITWA jest jedną z proponowanych przez Muzeum Ikon w Supraślu wystaw czasowych, które „pielgrzymują” do odbiorców odwiedzających różne placówki muzealne i wystawiennicze w kraju. Jest zaproszeniem do świata ikony, do świata estetyki szczególnego rodzaju sztuki podporządkowanej nadrzędnemu przekazowi teologicznemu. Wystawa ta jest również zaproszeniem do Muzeum Ikon w Supraślu będącego pierwszą w kraju placówką w całości poświęconą szeroko rozumianej sztuce ikony. Multimedialna ekspozycja stała muzeum, jej nastrój i aranżacja, przenosi widza w nieznaną, tajemniczą przestrzeń, która budzi emocje, przenikając do najgłębszej duchowości. Niezwykłe doznania jakie towarzyszą podczas zwiedzania muzeum, potęguje wszechobecna muzyka, śpiew chóralny i gra świateł.

Wystawa IKONA. SŁOWO – DROGA – MODLITWA, opowiada o głównych treściach, jakie niesie w sobie ikona, będąca obrazowym zapisem słów Pisma Świętego, drogą i modlitwą do Boga. Wchodząc w świat ikony zagłębiamy się w rozmyślaniach nad Bożą obecnością, przedstawia i nazywa istotę tego, co pozostaje w sferze wiary. Ikona dzięki charakterystycznej, niepodlegającej ścisłemu realizmowi estetyce, staje się działem wręcz przeznaczonym do kontemplacji i modlitwy, zaspokajając tym samym mniej lub bardziej uświadomioną potrzebę duchowości tkwiącą w człowieku. Ikonę możemy odczytywać nie tylko w ujęciu oczywistego oglądu, jej wartości artystycznej jako dzieła sztuki, ale również, a właściwie głównie poprzez pryzmat symboliki, która jest tutaj głównym nośnikiem treści – zawartym w kolorze, sposobie nałożenia świateł, znaczeniu gestu i inskrypcji. Ikona pozostaje wizualnym zapisem słowa Bożego i jako słowo pozostaje gotowa do odczytywania zawartych w niej treści.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa