Regulamin powiatowego konkursu dziennikarskiego “ Niedziela bez Teleranka. Stan wojenny oczami dziecka”

Regulamin konkursu w formie papierowej oraz niezbędne oświadczenia dostępne w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1.

Organizatorzy

Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach;

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;

Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa;

Patronat Starosta Powiatu Żyrardowskiego.

Cele konkursu

 • zapoznanie uczniów z lokalną historią;

 • kształtowanie tożsamości historycznej;

 • poczucie przynależności do środowiska lokalnego;

 • wzbudzenie zainteresowania uczniów do odkrywania nieznanych kart historii powiatu żyrardowskiego;

 • przybliżenie uczestnikom konkursu pracy i warsztatu dziennikarskiego;

 • promocja klasy dziennikarskiej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach.

Uczestnicy

uczniowie w wieku 13-15 lat (klasy I-III dawnych gimnazjów) z terenu powiatu żyrardowskiego

Temat konkursu

przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej lub opisującej wspomnienia osób, które w czasie stanu wojennego były w wieku od 6 - 18 lat i mieszkały na terenie powiatu żyrardowskiego. Ważne jest, aby wspomnienia były bezpośrednią relacją bohatera wywiadu i pozostawały faktycznym spojrzeniem na ten okres historii oczami dziecka lub nastolatka.

Praca musi dotyczyć osoby prawdziwej.

Dopuszczalne formy dziennikarskie

 • wywiad prasowy, radiowy lub telewizyjny. W przypadku wywiadu telewizyjnego lub radiowego długość materiału nie może przekroczyć 10 minut.

 • reportaż prasowy, radiowy lub telewizyjny - W przypadku reportażu telewizyjnego lub radiowego długość materiału nie może przekroczyć 10 minut

 • fotoreportaż

Prace konkursowe należy dostarczyć na nośnikach elektronicznych (usb lub płyta CDR) zapisanych w powszechnie stosowanych formatach (doc, pdf, avi, wav, mp4, dvd). W przypadku wywiadu, reportażu prasowego i fotoreportażu obowiązuje wydruk.

Termin i miejsce składania prac

prace należy dostarczyć do 29 marca 2019 roku do Muzeumm Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1.

 

Przebieg konkursu

Powołana przez organizatora komisja konkursowa na niejawnym posiedzeniu oceni publikacje według następujących kryteriów:

- zgodność z tematyką konkursu;

- kreatywność podczas realizacji tematu;

- samodzielność w realizacji tematu;

- poprawność stylistyczna i językowa;

- atrakcyjność przekazu dla młodego czytelnika/widza/słuchacza.

 

Komisja wyłoni 5 laureatów konkursu, którzy w nagrodę wezmą udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Annę Wrzesień (dziennikarka TVP3, Głosu Żyrardowa i okolic) i Grzegorza Nowakowskiego ( operatora filmowego TVP3, członka Stowarzyszenia Videofilmowców Polskich). Dodatkowo przydzielone będzie pierwsze, drugie i trzecie miejsce wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Werdykt komisji jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji zostanie udokumentowany w protokole i zamieszczony na stronie internetowej Muzeum Mazowsza Zachodniego i Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach.

Wręczenie nagród nastąpi 10 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25.

 

Postanowienia końcowe

 • organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac w prasie, wydawanych publikacjach i na stronach internetowych.

 • zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa