Zapraszamy na kolejne
Spotkanie z Historią

Poszukiwanie ofiar systemów totalitarnych na Lubelszczyźnie

Prelekcja dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

Marcina Krzysztofika

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

30 października 2017 r., godz. 12.00 – 13.30 

Marcin Krzysztofik jest absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,. Z IPN jest związany od 16 lat. Najpierw pracował w warszawskim archiwum, następnie w oddziale radomskim, by później kierować Oddziałem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. 

Obecnie współpracuje z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem przy pracach archeologiczno ekshumacyjnych szczątków ofiar Urzędu Bezpieczeństwa. Przygotowuje także prace doktorska na temat Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie.

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa