Spotkanie z Historią poświęcone Żołnierzom Wyklętym

Wczoraj 28.09.2017 roku o godz. 18.00 w Muzeum Mazowsza Zachodniego odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prelegentem był Kajetan Rajski autor książki „Wilczęta” oraz redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Gościem specjalnym był Krzysztof Bukowski syn kpt. Edmunda Bukowskiego odnalezionego i zidentyfikowanego na Łączce. „Spotkanie z Historią” zorganizowane zostało przez nieformalną grupę seniorów p.n. Akademię Aktywny Żyrardowianin, działającą przy Stowarzyszeniu Wspólnota Żyrardowa.  Grupa uczestniczy w projekcie „Sieć Inicjatyw Senioralnych” realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2017 – 2020.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa