TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa uprzejmie zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone tym razem ppłk Aleksandrowi Klotzowi, urodzonemu w Żyrardowie późniejszemu adiutantowi w sztabie gen. D. Konarzewskiego w czasie wojny z bolszewikami, uczestnikowi  delegacji rozejmowej w Mińsku i Rydze, kierownikowi polskiego wywiadu na Łotwie nakierowanego  na ZSRR,  który następnie był m.in. starostą  lwowskim , a po wojnie zagrożony aresztowaniem przez NKWD, zbiegł na Zachód do Wielkiej Brytanii, a potem wyemigrował  do Australii.

Spotkanie  odbędzie się  31  stycznia 2017 r. /wtorek / o  godz.17.00 w siedzibie TPMŻ  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie  przy  ul. Mostowej 1.

Jak burzliwe były koleje życia ppłk Aleksandra Klotza , jak dynamiczna i obfitująca w sensacyjne wprost zawirowania była Jego kariera zawodowa w czasie obu wojen oraz w czasie  powojennym – przedstawi Czesław Piotrowski.

Serdecznie zapraszamy

Stanisław Niewiadomski

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa     

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa