I Powiatowy konkurs twórczości plastycznej
"Kocham Cię, Polsko"

 Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zaprasza do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej „ Kocham Cię, Polsko”, który ma na celu zmobilizować dzieci w wieku 4-10 lat do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być Polakiem”, „Co to znaczy kochać Polskę”. Chcielibyśmy, aby uczestnicy konkursu poprzez swoje prace wyrazili takie uczucia jak miłość, empatia, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem.

REGULAMIN

I POWIATOWEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„Kocham Cię, Polsko”

I ORGANIZATOR

Organizatorem Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej „ Kocham Cię, Polsko” jest Muzeum Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie, ul. Dittricha 1, tel. (46) 855 33 13, e-mail: muzeum@muzeumzyrardow.pl.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Powiatu Żyrardowskiego  Pan Wojciech Szustakiewicz .

II CELE KONKURSU

Celem konkursu jest zmobilizowanie dzieci do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być Polakiem”, „Co to znaczy kochać Polskę”. Dzieci poprzez swoje prace powinny wyrazić uczucia, odczucia, miłość, empatię, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem.

III. MIEJSCE I TERMIN

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej. Termin nadsyłania/ przekazania prac do dnia 28 lutego 2017roku. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 marca 2017 roku.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 – 10 roku życia.

2.       W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z różnych szczebli nauczania w ramach zajęć przedszkolnych, szkolnych, bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych.

3.       Kryterium oceny prac:

samodzielność wykonania, staranność, wrażenie estetyczne.

4.       Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka i inna stosowana do wieku uczestników, gwarantująca samodzielność wykonania.

5.       Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1. Prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać. Formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50cmx50ccm.

6.       Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która ma zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres przedszkola, szkoły bądź placówki, której dziecko jest uczestnikiem, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora.

 V ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

1.       Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 marca 2017 roku. Prace zostaną ocenione przez jury wybrane przez organizatora konkursu.

2.       Organizator nie odsyła nadesłanych/ przekazanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

3.       Organizator przygotuje ekspozycję pokonkursową.

4.       W konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch grupach wiekowych: 4-6lat i 7-10 lat.

 

 VI UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

2.    Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w programie konkursu.

 

 

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za konkurs jest Roksana Kulis -Lemiesz.

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa