Z wielkim bólem informujemy

Z wielkim bólem zawiadamiamy, że dziś odszedł od Nas wieloletni Dyrektor Muzeum Techniki inż. Jerzy Jasiuk.
Jego wkład w opiekę nad zabytkami nigdy nie będzie zapomniany. Przez wiele lat kierował Muzeum, z Jego inicjatywy Muzeum otoczyło opieką obiekty poprzemysłowe, które stały się oddziałami terenowymi. Marzył o tym by Muzeum Techniki stało się Narodowym Muzeum Techniki...
Niech spoczywa w spokoju.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa