Zbrodnia Wołyńska 1943

W poniedziałek 17 października na zaproszenie Marianny Sosińskiej dyrektora Zespołu Szkół w Mszczonowie oraz Wioletty Pokory nauczyciela historii, dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego Bogusław Nietrzebka wygłosił prelekcję na temat: Wołyń 1943. W trakcie godzinnego spotkania uczniowie mieli okazję posłuchać wykładu o przyczynach i przebiegu zbrodni ludobójstwa dokonanej w 1943 roku przez OUN i UPA na polskiej ludności zamieszkującej Kresy Wschodnie. Zachęcamy uczniów i nauczycieli z Żyrardowa i Powiatu Żyrardowskiego do korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa