Dziesięć edycji konkursu
"Mazowieckie zdarzenia muzealne - Wierzba"

22 września 2016 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala rozdania nagród X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki pod patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Z okazji okrągłej rocznicy chcieliśmy Państwu przybliżyć historię tego konkursu oraz nagrody i wyróżnienia, które otrzymało Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

                Idea konkursu zrodziła się już pod koniec 2005 r. W założeniu miał być to konkurs nie tylko dla dużych instytucji, ale przede wszystkim miał promować małe, lokalne i prywatne muzea, ich działalność, która często jest niezauważana. Pomysłodawcą konkursu był Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz Samorządu Województwa Mazowieckiego, które również widziały potrzebę organizacji takiego przedsięwzięcia i w 2006 r. podjęły uchwałę w sprawie ogłoszenia I edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Do kapituły konkursu zaproszone zostały osoby posiadające wysoki autorytet wśród pracowników muzeów, rozległą wiedzę oraz cechujących się profesjonalizmem i zaangażowaniem.

                Konkurs ewoluował i dostosowywał się do zmieniających warunków i potrzeb polskich muzeów. Na początku nagrody był przyznawane w dwóch kategoriach: najlepsza wystawa i najlepsza impreza plenerowa. W kolejnych edycjach, aby podkreślić aktywność „małych” muzeów i zwiększyć ich promocję, kategorię wystaw podzielono na dwie podkategorie: małe muzea, organizowane przez gminy, powiaty i osoby prywatne, i duże muzea, w których organizatorem lub współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski lub Ministerstwo Kultury. Kolejną dużą zmianą było wprowadzenie w V edycji nowej kategorii: Najciekawsze wydawnictwa muzealne opatrzone symbolem ISBN. Ostatnia zmiana w konkursie miała miejsce w IX edycji, w której to dotychczasową kategorię: Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze, zastąpiono kategoriami: Najlepszy projekt edukacyjny oraz kategoria otwarta.

                Od początku istnienia konkursu jego celem miało jest promowanie pracy muzeów poprzez wyłanianie najlepszych placówek muzealnych, wyróżnianie oraz nagradzanie najciekawszych zdarzeń muzealnych przez nie opracowanych i realizowanych. Ponadto do zadań konkursu należy wyrównywanie szans oraz zmniejszanie różnic pomiędzy muzeami mazowieckimi.

                Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w konkursie „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”, jako jedno z 5 muzeów, uczestniczyło od samego początku zgłaszając w każdej edycji swoje wydarzenia kulturalne, wielokrotnie zyskując uznanie za ich poziom i profesjonalizm. W dziesięciu edycjach otrzymaliśmy 6 nagród i 4 wyróżnienia. VIII Gala Konkursowa w 2014 r. odbyła się w żyrardowskiej Resursie, a Muzeum było gospodarzem finału z racji zdobycia I nagrody.

 

I edycja konkursu:

III miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję „Żyrardów miasto wielu narodów”.

II edycja konkursu

III miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję  „Hielle i Dittrich – historia rodzin, fabryk i fortuny”.

III edycja konkursu

Wyróżnienie w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję  „Świat Żyrardowskich kobiet z przełomu XIX i XX w.”

IV edycja konkursu

Wyróżnienie w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję  „Żyrardów i okolice w okresie wojny i okupacji. 1939 – 1945”

V edycja konkursu

III miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję „Z dziejów miasteczka w kolorze niebieskim. O społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic.”

VI edycja konkursu

III miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję „Opowieść o niebieskim kwiecie lnu. Krótka historia lniarstwa”.

Wyróżnienie w kategorii Wydawnictwa muzealne za publikację „Vademecum Żyrardowa”.

VII edycja konkursu

Wyróżnienie w kategorii Najciekawsza wystawa za ekspozycję  „Sport w dawnym Żyrardowie”.

VIII edycja konkursu

I miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa organizowana przez małe muzea za ekspozycję „Dom Państwa Markwartów. Ślad życia w dawnym Żyrardowie”

X edycja konkursu

II miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa organizowana przez małe muzea za ekspozycję „Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego w fotografii 3D”

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa