VIII Edycja konkursu "Gdzie są kwiaty z tamtych lat?"

     Muzeum Mazowsza Zachodniego wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego, Żyrardowskim Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszeniem Odnowy Sochaczewa „Zamek” organizuje  VIII Ponadgimnazjalny Konkurs Historyczny „Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych”. Patronatem honorowym konkurs objęli, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Maciej Małecki oraz Wojciech Szustakiewicz starosta Powiatu Żyrardowskiego.
        Tematyka konkursu nawiązuje do pięknych ale jakże tragicznych kart polskiej historii, na których zapisali się bohaterowie walk o niepodległość Ojczyzny. Konkurs przyczynia się do zwiększenia zainteresowania młodego pokolenia walką Polaków o niepodległość w czasie II wojny światowej. Naszym celem jest zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do samodzielnych badań nad dziejami historii najnowszej, do poznania i dokumentowania historii swojej rodziny i najbliższego otoczenia.
       Finał konkursu odbędzie się 26.10.2017 roku w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. Karola Dittricha 1. Organizatorzy i patroni przygotowali atrakcyjne nagrody, by w ten sposób docenić wiedzę i wysiłek wszystkich uczestników. Serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o zachęcenie uczniów do przystąpienia do eliminacji szkolnych.

 

Regulamin VIII konkursu historycznego „Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych

 

1. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje poseł na Sejm RP pan Maciej Małecki i Starosta Powiatu Żyrardowskiego pan Wojciech Szustakiewicz.

 

 

Cele konkursu:

-        budzenie zainteresowania młodego pokolenia walką Polaków o niepodległość podczas II wojny światowej na terenie powiatu żyrardowskiego (Polskie Państwo Podziemne, AK, Powstanie Warszawskie);

-         kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii lokalnej;

-        zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej i po roku 1945, kultywowanie postaw, wartości, ideałów żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

-        zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiskiem związanym z miejscem zamieszkania;

-        zapoznanie uczniów z problematyką Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych, w szczególności przybliżenie losów mieszkańców naszego powiatu będących członkami AK;

 

 

2.      Organizatorzy konkursu:

 

- Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

- Muzeum Powstania Warszawskiego

- Światowy Związek Armii Krajowej

- Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”

 

3.      Uczestnicy konkursu

 

-  uczniowie szkół średnich (ponad gimnazjalnych) z powiatu żyrardowskiego

 

4.      Etapy i organizacja konkursu

 

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach. Regulamin, zestaw pytań, kryteria kwalifikacyjne, wykaz zalecanej literatury przedmiotu i materiały pomocnicze dla uczestników konkursu przygotowuje Komisja Konkursowa

 

ETAP I – organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje  Konkursowe, powołane przez Dyrektora Szkoły. Forma etapu szkolnego jest dowolna. Nauczyciele historii przygotowują kryteria wyłonienia od jednego do czterech reprezentantów danej szkoły.

 

ETAP II – przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

 

Organizatorem finałów konkursu jest Muzeum Mazowsza Zachodniego. Przewidywany termin finału konkursu 26.10.2017 godz. 8.30 (prosimy o przybycie 15 minut wcześniej).

 

 

 

5.      Nagrody

 

W etapie szkolnym nagrody fundują Dyrektorzy Szkół. Dla uczniów zakwalifikowanych do finałów proponujemy dodatkową nagrodę w postaci wyższej oceny z historii. Na poziomie finału nagrody fundują organizatorzy.  

 

 

6.       Uwagi końcowe

 

Zgłoszenia udziału w konkursie drużyn szkolnych (max. 4 osoby) należy przesłać na adres Muzeum Mazowsza Zachodniego, ul. Dittricha 1, 96-300 Żyrardów,tel.0468548180, e-mail: muzeum@muzeumzyrardow.pl w terminie do 23.10.2017 r.

 

 

 

Zalecana literatura: (to propozycje przygotowane przez organizatorów, które warto wziąć pod uwagę przygotowując się do konkursu)

 

Szare Szeregi, Armia Krajowa, Powstanie warszawskie:

Albert Andrzej, Najnowsza historia Polski 1914–1993. T. I. Londyn1994

Davies Norman, Powstanie'44, Kraków 2006

Dębiński Edward, Żyrardowski Ośrodek ZWZ AK, Żyrardów Kirchmayer Jerzy, Powstanie Warszawskie. Warszawa, 1984
Marat Emil, Wójcik Michał, Made in Poland Warszawa 2014
Szarota Tomasz, Okupowanej Warszawy Dzień Powszedni, Warszawa 2010
Sumiński Tadeusz,  Waleszkowski Jerzy, Pamiętniki żołnierzy baonu ,,Zośka''. Warszawa 1981
Waszczykowski Feliks, Kłopotowski Janusz, Batalion Dworek Armii Krajowej. Puszcza Mariańska 1939 – 1945, Łódź 2008
Wróblewski Jarosław, Zośkowiec, 2013

 

Żołnierze wyklęci:

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. Wyd. IPN 2007r.

Bechta Mariusz, Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956, T III, Warszawa 2009

Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952, Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Niwiński Piotr, Warszawa 2010

Ślaski Jerzy,  Żołnierze  wyklęci,  Warszawa  2012

Taraszkiwicz Edmund Edward, Trzy pamiętniki, Warszawa – Lublin 2008

Wieliczko-Szarkowa Joanna, Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie. Kraków 2013

 

 

Lniany ZaułekUrząd MiastaBibliotekaCentrum KulturyOŻyrardówOŻyrardówŻyrpointŻyrpointGłosGłosŻycie Tydzień Żyrardowa